Destek Hattı:

0850 304 39 63

Lisans Tespit

Lisanssız Yazılım Kullanımlarına İlişkin Kanunlar ve Önemli Maddeler

Lisanssız yazılım kullanımı, Türk Hukuku tarafından koruma altına alınmıştır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, bilgisayar programlarının(yazılımların) korunmasının sağlandığı kanun olup lisanssız yazılım kullanma fiilini suç saymıştır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 1/B maddesi tanımlar başlığında olup 'bilgisayar programı' şu şekilde tanımlanmıştır : 'Bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmalarını ifade eder.'

Görüldüğü üzere Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, bilgisayar programlarını (yazılımları) da koruma kapsamına almış ve eser niteliğinde saymıştır. Yine Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71. Maddesinde de yazılımları lisanssız kullanan kişilerin suç sayılan bu fiillerinin yaptırımları düzenlenmiştir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu 71. Maddeye göre : ' Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.' denilerek lisanssız yazılım kullanımı bu madde kapsamında ceza sayılmış ve yaptırıma bağlanmıştır.

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.